Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS tài trợ Cục quân Y tổ chức chương trình tập huấn về kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm cho các bệnh viện toàn quân

12/06/2014

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS hiện tại đang cung cấp các chương trình ngoại kiểm quốc tế của Hãng Randox - UK cho các bệnh viện toàn quân

Vào ngày 17-18/4/2014, Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS kết hợp cùng với chuyên gia hãng Randox - Anh đã hỗ trợ Cục Quân Y tổ chức chương trình tập huấn về kiểm tra chất lượng cho 30 bệnh viện toàn quân. Với hơn 80 người tham gia bao gồm các trưởng khoa xét nghiệm và cán bộ phụ trách kiểm chuẩn chất lượng, chương trình tập huấn đã diễn ra trong 2 ngày với nhiều kiến thức phong phú đã thành công tốt đẹp với kết quả đã được đánh giá cụ thể như sau:

Các bài giảng đều được giảng viên chuẩn bị kỹ lưỡng đồng thời đã được Ban tổ chức biên tập thành Bộ “Tài liệu tập huấn quản lý và kiểm soát chất lượng xét nghiệm - năm 2014” gửi trực tiếp đến từng học viên nên toàn bộ các cán bộ tham gia đều hiểu rõ và nắm vững nội dung các bài tập huấn.

Nội dung tập chung vào 3 điểm chính :

-         Phổ biến văn bản và đánh giá chất lượng xét nghiệm

-         Trao đổi qui trình xét nghiệm chuẩn để đảm bảo chất lượng

-         Hướng dẫn đăng ký và tham gia và phân tích kết quả ngoại kiểm do nhà Randox cung cấp, cách khắc phục sai lạc.

-         Tầm quan trọng của chất chuẩn trung gian.

Kết quả đạt được thể hiện rất rõ tại kết quả chắc nghiệm đánh giá hiệu quả lớp học cụ thể như sau:

- Số lượng người đạt điểm trung bình sau tập huấn là 0 %; trước tập huấn là 32,73%.

- Số lượng người đạt điểm giỏi sau tập huấn là 78,18 %; trước tập huấn là 10,91%.

 

Nội dung câu hỏi

 

Số câu hỏi

 

Tổng số điểm

Kiểm tra trước tập huấn

Kiểm tra sau tập huấn

Tổng số đúng

Tỉ lệ đúng

Tổng số đúng

Tỉ lệ đúng

Qui chế, Thông tư

8

8x55=440

244

55%

315

72%

Qui trình

xét nghiệm

5

5x55=275

240

87%

268

97%

Chương trình

nội, ngoại kiểm

17

17x55=935

604

65%

813

87%

Tổng số

30

30x55=1650

1088

66%

1396

85%

 

Để đạt được kết quả như trên phải kể đến sự đóng góp nghiêm túc, nhiệt tình với nội dung bài giảng đúng với đối tượng và mục đích của lớp học. Điều này góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý xét nghiệm tại các đơn vị, giúp cải thiện chất lượng xét nghiệm vốn đang là một vấn đề nóng trong ngành Y tế nói chung và các bệnh viện trong toàn quân nói riêng.

 

Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

024 35772266

Hotline:

0903415420

Tin tức