Hiện nay ngoài những chương trình nội kiểm đã được liệt kê ở trên, chúng tôi còn rất nhiều các chương trình nội kiểm khác như: nội kiểm ammonia/ethanol, nội kiểm các chất chỉ điểm khối u, nội kiểm G-6-PDH (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase),....

    Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS

GS MEDICAL SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Tel: 024.35772266     *Fax: 024.35773068

Gmai: gsmed.trang@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

024 35772266

Hotline:

0903415420

Tin tức