Hiện nay ngoài những chương trình ngoại kiểm đã được liệt kê ở trên, chúng tôi còn rất nhiều các chương trình ngoại kiểm khác như: ngoại kiểm máu lắng, ngoại kiểm ammonia/ethanol, ngoại kiểm BNP, ngoại kiểm dịch não tủy, ngoại kiểm kháng thể kháng thụ thể TSH, ngoại kiểm Cyfra 21-1,....

    Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS

GS MEDICAL SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Tel: 024.35772266     *Fax: 024.35773068

Gmai: gsmed.trang@gmail.com

 

 

 


 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

024 35772266

Hotline:

0903415420

Tin tức